تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

12 - مالک بن نضر

کنیه‏اش ابوالحارث و نام مادرش عاتکه دختر عدوان (بن قیس) بود.