تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

راه رفتن پیامبر صلی الله علیه و آله‏

ابو هریره گوید: زیباروتر از رسول خدا صلی الله علیه و آله ندیدم؛ گویا خورشید در چهره‏اش جریان داشت. کسی را ندیدم سریعتر از پیامبر راه برود. پنداری زمین در زیر پایش پیموده می‏شد. ما (برای همراهی با او) خود را به زحمت می‏انداختیم ولی آن حضرت آرام راه می‏رفت.
امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده است: پیامبر صلی الله علیه و آله در هنگام راه رفتن متمایل به جلو بود و گامهایش را با قدرت بر می‏داشت؛ گویی از بلندی به زیر می‏آید.