تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

مهر نبوت‏

جابر بن سمره گوید: مهر نبوت را - که برآمدگی سرخ رنگی به اندازه تخم کبوتر بود - میان دو کتف رسول خدا صلی الله علیه و آله دیدم.
ابو زید عمرو بن اخطب انصاری گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله به من فرمود: ای ابا زید، نزدیک بیا و به پشت من دست بکش. هنگامی که به پشت ایشان دست می‏کشیدم، انگشتانم به مهر (نبوت) برخورد کرد. راوی از ابوزید پرسید: مهر چه بود؟ گفت: موهایی که یک جا کنار هم روییده بودند.
از ابو سعید خدری از مهر پیامبر صلی الله علیه و آله سؤال شد؛ گفت: در پشت آن حضرت تکه گوشتی برآمده وجود داشت.
و عبدالله بن سرجس(655) گوید: به خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله آمدم؛ در میان گروهی از یارانش بود من همینطور پشت سر آن حضرت می‏گشتم. آن حضرت مقصود مرا دانست؛ رداء را از پشت خود انداخت؛ جای مهر را بر کتفهایش دیدم که مانند یک مشت بود و اطراف آن خالهایی بود که به سیاهی میل داشت. آنگاه بازگشتم. چون روبروی پیامبر قرار گرفتم، عرض کردم: ای رسول خدا! خدا تو را بیامرزد. فرمود: تو را نیز. مردم به عبدالله بن سرجس گفتند: پیامبر برای تو استغفار کرد؟ گفت: آری و برای شما نیز طلب آمرزش کرده است؛ سپس این آیه را تلاوت کرد: (برای خود و زنان و مردان مؤمن استغفار کن.)(656)
منظور آن است که شأن پیامبر صلی الله علیه و آله می‏باشد که در حق من و شما استغفار کند و سپس به آیه استشهاد کرد.