تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

نماز گزاردن حاضران بر پیکر پیامبر صلی الله علیه و آله بجز اهل سقیفه‏

سلیم بن قیس از سلمان رضی الله عنه روایت کرده که گفت:
هنگامی که امیر مؤمنان علیه السلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را غسل می‏داد، بر ایشان وارد شدم. آن حضرت سفارش کرده بود که جز علی علیه السلام کس دیگری او را غسل ندهد و خبر داده بود که هر گاه بخواهد عضوی را (از بدن برای شستن) برگرداند، (فرشتگان آن را) برایش برمی‏گردانند.
امیرالمؤمنین علیه السلام به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرده بود: ای رسول خدا چه کسی مرا بر غسل شما یاری می‏دهد؟ فرمود: جبرئیل. آنگاه که غسل داد و کفن نمود، من و ابوذر و مقداد و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را داخل کرد و در پیش ایستاد. ما به صف، پشت سر آن حضرت قرار گرفتیم و بر جنازه آن حضرت نماز گزاردیم. آن زن (عایشه) در حجره بود ولی نمی‏دید؛ چرا که جبرئیل چشم او را گرفته بود.(632)
شیخ مفید گوید:
چون حضرت امیر علیه السلام از غسل و مقدمات کار فارغ گردید پیش رفت و به تنهایی بر آن حضرت نماز گزارد. کسی با ایشان در این امر شرکت نکرد. مسلمانان در مسجد بودند و درباره اینکه چه کسی امامت نماز را به عهده گیرد و محل دفن ایشان کجا باشد، گفتگو می‏کردند.
امیرالمؤمنین علیه السلام به نزد آنان آمده گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله در حال حیات و ممات، امام ماست. (مردم) گروه گروه داخل می‏شوند و بدون امام بر حضرتش نماز می‏گزارند و باز می‏گردند. خداوند هیچ پیامبری را در مکانی قبض روح نکرد مگر آنکه رضایت داده که در همانجا دفن گردد و من ایشان را در حجره‏ای که در آن رحلت فرموده دفن می‏کنم. مردم آن را پذیرفتند و خشنود شدند.(633)
کلینی از ابو مریم انصاری(634) روایت کرده که گفت:
به امام باقر علیه السلام گفتم: نماز بر پیامبر صلی الله علیه و آله چگونه بود؟ فرمود: آنگاه که امیرالمؤمنین علیه السلام ایشان را غسل داد و کفن کرد، پیکرشان را پوشاند. سپس ده نفر را وارد کرد و همگی اطراف ایشان ایستادند. سپس آن حضرت در وسط آنان ایستاد و خواند:
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی؛ یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.(635)
(خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود می‏فرستند؛ ای ایمان‏آورندگان بر او درود و سلام فرستید.)
مردم نیز همان سخن حضرت را می‏گفتند تا اینکه تمام اهل مدینه و اطراف آن بر آن حضرت نماز خواندند.(636)
از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود:
روز دوشنبه و شب سه‏شنبه (از شب) تا صبح و روز سه‏شنبه بر ایشان نماز گزاردند تا اینکه تمام نزدیکان و خاصان نماز خواندند، ولی اهل سقیفه حاضر نشدند! حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بریده را به نزد آنان فرستاد (اما نیامدند). بیعت آنها پس از به خاک سپردن حضرت انجام گرفت.(637)
از قاسم صیقل روایت شده که (در نامه‏ای) به ناحیه مقدسه(638) نوشت:
فدایت گردم! آیا امیر مؤمنان علیه السلام به هنگام شستن رسول خدا صلی الله علیه و آله غسل مس میت کرد؟ پاسخ فرمود که:
پیامبر صلی الله علیه و آله پاک و پاکیزه بود ولی امیر مؤمنان علیه السلام (این کار را) انجام داد و سنت بر این جاری گردید.(639)