تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

5 - حمزة بن عبدالمطلب رضوان الله علیه‏

از شهادت و فضائل او به هنگام گفتگو درباره غزوه احد سخن خواهیم گفت. دو پسر داشت به نامهای عمارة و یعلی که کنیه‏اش نیز از نام آنها بود. مادرشان خوله دختر قیس بن فهر(182) از بنی نجار بود. یعلی پنج پسر داشت که همگی بدون فرزند درگذشتند.
حمزه سلام الله علیه دختری بنام امامه داشت که مادرش زینب دختر عمیس خثعمی و همسرش عمرو بن أبی سلمه مخزومی - پسر (ام سلمه) همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. امامه همان کسی است که امیر مؤمنان علیه السلام و جعفر و زید هر کدام می‏خواستند نگهداری او را عهده‏دار شوند. امام علیه السلام می‏فرمود: دختر عموی من است. جعفر می‏گفت: دختر عموی من و خواهر زاده همسرم می‏باشد. زید می‏گفت: دختر برادر من است. رسول خدا صلی الله علیه و آله حکمیت کرد و رأی بر آن داد که به خاله‏اش سپرده شود و فرمود: خاله در حکم مادر است (و نزد جعفر رفت).