تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

21 - عدنان‏

دو برادر به نامهای نبت و عامر داشت.
نسب دانان در نسب پیامبر صلی الله علیه و آله تا عدنان اتفاق نظر دارند و اختلاف آنان پس از عدنان از نظر عدد و ضبط نامها بسیار زیاد است. به جاست که در مورد اجداد حضرتش بعد از عدنان توقف کنیم؛ زیرا از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت است که فرمود:
اذا بلغ نسبی الی عدنان، فامسکوا.(70)
آنگاه که نسب من به عدنان رسید، فراتر نروید.