تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

5/6 - عبدالرحمان بن عباس‏

در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله متولد گردید. او و برادرش معبد در سپاهی به فرماندهی عبدالله بن سعد(206) بن ابی سرح در سال سی و پنج در زمان خلافت عثمان در آفریقا شهید شدند.(207) ابن ابی الحدید گوید:
دیده نشده است قبور برادرانی مانند گورهای فرزندان عباس(208) از یکدیگر دور باشند؛ گور عبدالله در طائف، عبیدالله در مدینه، قثم در سمرقند و عبدالرحمان در شام و گور معبد در آفریقا می‏باشد.(209)
از این بیان معلوم می‏گردد که گور عبدالرحمان در شام بوده است؛ نه در آفریقا.
ابن شهر آشوب روایت می‏کند:
حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام دعا کرد که فرزندان عباس از همدیگر دور شوند و دیده نشده گور برادرانی مانند اینان این چنین از یکدیگر فاصله داشته باشند.(210)