تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

دیدار با بحیرای راهب‏

پیامبر صلی الله علیه و آله در نه سالگی با عموی خود ابوطالب به شام رفت. (عمر حضرتش را سیزده ساله گفته‏اند). وقتی کاروان به بصری در سرزمین شام رسید، راهبی به نام بحیرا در آنجا در صومعه‏ای که داشت زندگی می‏کرد. او زمانی که آیات و نشانه‏هایی - از جمله سایه افکندن ابر بر سر ایشان، آویزان شدن شاخه‏های درختی که در زیر آن استراحت کرده بودند به علامت احترام به پیامبر خدا - در آن حضرت دید، غذای فراوانی برای آنان تهیه کرد و از صومعه خویش به نزد آنها آمد. از نزدیک به شدت مراقب رفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. پرسشهای گوناگونی از احوال حضرتش، در بیداری و خواب پرسید و همه پاسخها را با صفاتی که از پیامبر نزد خود داشت مطابق دید. سپس به مهر نبوت در میان دو شانه حضرتش نظر افکند و به عموی آن حضرت روی کرده گفت: این پسر چه نسبتی با شما دارد؟ ابوطالب گفت: پسر من است. بحیرا گفت: نباید پدر او زنده باشد. ابوطالب گفت: آری، او برادر زاده من است. پدرش - زمانی که مادرش بدو باردار بود - وفات یافت. گفت: راست گفتی. او را به دیار خود بازگردان و از او در برابر یهودیان مراقبت نما؛ به خدا سوگند اگر او را ببینند و آنچه را که من از او شناختم بشناسند به او آسیب خواهند رساند؛ زیرا او را شأن و مقامی بزرگ خواهد بود. ابوطالب با شتاب آن حضرت را پس از انجام کارهای تجاری خویش در شام به مکه بازگردانید.(235)