تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

19 - نزار بن معد

نزار مشتق از نزر به معنای اندک است. به این جهت به این نام خوانده شد که پدرش - زمانی که او زاده شد - در میان چشمان او نوری دید که همان نور نبوت بود. بسیار خوشحال شد و شتر قربانی نمود و از مردم پذیرایی کرد و گفت: آنچه در حق این نوزاد انجام دادم اندک است. و به همین جهت نزار(67) نامیده شد. کنیه‏اش ابوایاد و نام مادرش معانه دختر جوشم بود.