تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

سن پیامبر صلی الله علیه و آله‏

ابن عباس گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله پس از بعثت و نزول وحی سیزده سال در مکه زندگی کرد و ده سال در مدینه اقامت گزید و در سن شصت و سه سالگی رحلت فرمود.