تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

4/3 - ام هانی بنت ابی طالب‏

نام او فاخته و به قولی هند بود. همسر او هبیرة بن ابی وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بود. فرزندانی برای او به دنیا آورد که از جمله آنان جعدة بن هبیرة است. ام هانی کسی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در سال فتح مکه هشت رکعت نماز نیمروز را در خانه او گزارد و فرمود:
ام هانی، به هر کس تو امان بدهی ما هم امان می‏دهیم.(174)
طبرانی از ابن عباس روایت می‏کند:
رسول خدا صلی الله علیه و آله روز فتح مکه به خانه ام هانی وارد شد و گرسنه بود. ام هانی گفت: ای رسول خدا، دامادهایم به من پناه آورده‏اند و علی بن ابی طالب در کارهای خدایی، سرزنش ملامت کنندگان را بی‏ارزش می‏انگارد. از آن بیم دارم که از وجود آنها آگاه شود و آنها را بکشد. پس هر کس را که داخل خانه ام هانی بشود امان بده تا ببینیم خداوند چه می‏فرماید. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به آنها امان داد و فرمود: به کسی که ام هانی امان داد ما امان می‏دهیم. آنگاه فرمود: آیا غذایی هست که بخوریم؟ گفت: چیزی جز چند قطعه نان خشک وجود ندارد و شرم دارم آنها را برای شما بیاورم. فرمود: همانها را بیاور. پس آنها را در آب و نمک خیس کرد و فرمود: آیا نانخورشی داری؟ گفت: ای رسول خدا، چیزی جز مقداری سرکه پیدا نمی‏شود. فرمود: آنها را بیاور. آنگاه سرکه‏ها را روی نان ریخت و از آن خورد و خداوند را سپاس گفت. آنگاه فرمود: ام هانی، سرکه خوب خورشی است. خانه‏ای که در آن سرکه باشد فقیر و بی‏چیز نمی‏شود.(175)