تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

تکیه کردن پیامبر صلی الله علیه و آله‏

انس گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله بیمار بود و در حالی که لباسی قرمز رنگ از برد یمنی بر تن پیچیده و به اسامة بن زید تکیه داده بود، خارج شد و بر مردم نماز گزارد.
فضل بن عباس گوید: در بیماری‏ای که به رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله منتهی شد، بر آن حضرت وارد شدم. دستمال زردی روی سر او بود. سلام کردم. مرا خواند. پاسخ دادم. فرمود: سرم را با این دستمال ببند و من بستم. آنگاه نشست و دست بر شانه‏ام نهاد. سپس برخاست و داخل مسجد شد.