تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

11 - امیمه بنت عبدالمطلب‏

همسر جحش بن رئاب(229) از بنی غنم بن دودان(230) بن اسد بن خزمیه بود و برای او عبدالله و عبیدالله و ابواحمد و زینب و حمنه و ام حبیبه را به دنیا آورد که همگی مسلمان شدند.
سه پسر او به سرزمین حبشه مهاجرت کردند. عبیدالله در حبشه مسیحی شد و با همان دین در آنجا درگذشت. همسرش ام حبیبه دختر ابوسفیان بن حرب از او جدا شد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله او را به همسری گرفت. اما ابواحمد - که نامش عبد یا ثمامه بود - شوهر خواهر همسر حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود. (همسرش فارعه(231) دختر ابوسفیان و خواهر ام حبیبه بود). و اما عبدالله در دو هجرت (به حبشه و به مدینه) شرکت نمود و در جنگ بدر حضور داشت و در احد شهید گردید.
دختران حجش: حمنه همسر مصعب بن عمیر بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار عدری(232) بود که از دانشمندان اصحاب به شمار می‏رفت. او پس از شهادت همسرش (مصعب، در جنگ احد) با طلحة بن عبیدالله ازدواج کرد و برای او محمد و عمران را به دنیا آورد. ام حبیبه همسر عبدالرحمان بن عوف بود، و زینب همسر زید (پسر خوانده رسول خدا صلی الله علیه و آله). پس از اینکه زید او را طلاق داد، خداوند او را همسر پیامبر گردانید و این آیه را در حق او نازل فرمود:
فلما قضی زید منها وطراً زوجناکها
(زمانی که زید نیاز خود را از او برگرفت، او را همسر تو گردانیدیم.)
پس حضرت پیامبر بدون عقد و اجازه او را به همسری گرفت، زیرا خداوند متعال او را تزویج فرموده بود. او بدین امر در برابر دیگر همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله به خود می‏بالید.