تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

25 - عمره قضاء(544)

سال پس از حدیبیه، سال هفتم هجری در ماه ذی القعده - همان ماهی که مشرکان راه ایشان را به مکه بسته بودند - پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه با یارانش جهت عمره وارد مکه شدند. سه روز در آنجا ماندند و سپس به مدینه بازگشتند.
زهری گوید:
رسول خدا صلی الله علیه و آله جعفر بن ابی طالب علیه السلام را - که همراه بود - به خواستگاری میمونه دختر حارث عامری فرستاد. جعفر او را برای پیامبر خواستگاری کرد. میمونه کار خویش را به عباس بن عبدالمطلب - که ام‏الفضل دختر حارث و خواهر میمونه را به همسری داشت - سپرد. عباس میمونه را به ازدواج ایشان درآورد.
هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله وارد مکه شد به یارانش فرمود: نیروی خود را نشان دهید و هنگام طواف کردن کوشش زیاد کنید. می‏خواست (با این کار) مشرکان به چابکی و قدرت ایشان آگاه شوند. مردم مکه از زن و مرد و کودک آنان را احاطه کرده شاهد طواف کردن رسول خدا صلی الله علیه و آله و یارانش بودند. در همین حال عبدالله بن رواحه شمشیر به کمر بسته در حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این شعر را می‏خواند:
خلوا - بنی الکفار - عن سبیله...
ای کافر زادگان، از راه او دور شوید...(545)
مؤلف محترم شرح زندگانی حضرت جعفر بن ابی طالب علیهما السلام را به شرح غزوه مؤته موکول نموده و از غزوه مؤته ذکری به میان نیاورده‏اند. بنابراین به شرح این غزوه می‏پردازیم و برای تتمیم فایده غزوه ذات السلاسل را نیز مورد گفتگو قرار می‏دهیم: