تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

6/6 - معبد بن عباس‏

کنیه‏اش ابوالعباس بود. او در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دیده به جهان گشود. روایتی از او نقل نشده است. امیر مؤمنان علیه السلام او را به حکومت مکه گمارد و همانگونه که گذشت در آفریقا به قتل رسید.