تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

5/2 - مغیرة بن الحارث بن عبدالمطلب‏

او صحبت رسول خدا صلی الله علیه و آله را درک کرده بود. گفته‏اند که مغیره نام ابوسفیان بن حارث بوده است. دارقطنی (محدث معروف) امیة بن حارث را به جای مغیره یاد کرده است و می‏گوید: از او اولادی باقی نماند و روایتی نیز از او نقل نشده است.