تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

16 - مدرکة بن الیاس‏

نامش عمرو بود و چون هر شرافتی را که در پدرانش بود درک کرده بود، مردکه نامیده شد. نور پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در او بود. کنیه‏اش ابوهذیل و مادرش خندف (لیلی دختر حلوان) بود. دو برادر به نامهای عامر - که او را طابخه می‏گفتند - و عمیر - که او را قمعه می‏نامیدند - داشت. گفته‏اند او پدر قبیله خزاعه است.