تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

قسمت دوم: ترجمه مختصر الشمایل المحمدیه

بسم الله الرحمان الرحیم‏
سپاس خدای را که پروردگار جهانیان است و درود بر رسول حق و خاندان پاکش باد. عباس قمی - این امیدوار بخشایش پروردگارش که خدا او و پدرش را بیامرزاد - گوید: این رساله‏ای است مختصر در وصف سیمای رسول خدا صلی الله علیه و آله که از کتاب الشمایل المحمدیه، نوشته محمد بن عیسی بن سوره ترمذی، یکی از حافظان بزرگ و صاحب صحیح مشهور، گرد آمده است.(654)