تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

4 - وحشی قاتل (حضرت) حمزه سلام الله علیه‏

روایت شده زمانی که اسلام آورد رسول خدا صلی الله علیه و آله از او پرسید: وحشی تویی؟ گفت: آری. فرمود: بگو چگونه عمویم را کشتی؟ او ماجرا را گفت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گریست و فرمود: چهره‏ات را از من دور بدار.