تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

منابر و سخنان مؤثر او

محدث قمی، در سخنرانی موقعیتی والا و نمونه داشت. سخنان و خطابه‏های موثرش - که تأثیر خویش را از کلام معصومین علیه السلام و وجود آن مرد پرهیزگار می‏گرفت - از دل برمی‏خاست و بر دل می‏نشست و در شنونده آنچنان مؤثر واقع می‏شد که مدتی از تمامی لغزشها و ارتکاب گناه بازش می‏داشت و به اطاعت خدا و دوری از گناه متوجه می‏نمود. در دهه اول محرم در مشهد در منزل آیة الله حاج آقا حسین قمی منبر می‏رفت که ازدحام عجیبی می‏شد. اغلب مقتل را از روی مصادر آن می‏خواند و برای اطمینان خاطر از صحت نقل حدیث، مآخذ احادیث را به همراه داشت و بیشتر، سلسله راویان حدیث را به طور کامل قرائت می‏فرمود. در ایام فاطمیه در قم بنا به دعوت آیة الله حاج شیخ عبدالکریم حائری و در برابر او و بسیاری از علما و طلاب در مدرسه فیضیه منبر می‏رفت و روضه می‏خواند و این سخنرانیها آنچنان جذاب و مفید بود که فضلا و علما انتظار می‏کشیدند تا ایام فاطمیه برسد و از منابر او استفاده نمایند.