تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کاسه پیامبر صلی الله علیه و آله‏

ثابت (بنایی) گوید: انس بن مالک ظرف چوبین ضخیمی را - که با آهن بند زده بودند - آورد و گفت: ثابت، این ظرف آب پیامبر صلی الله علیه و آله بود.