تربیت
Tarbiat.Org

منتهی الآمال تاریخ چهارده معصوم (جلد دوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

پاسخ امام جواد علیه السلام به سی هزار سؤال

]
هفتم - در جواب دادن آن حضرت است از سی هزار مسأله:
شیخ کلینی و دیگران روایت کرده‏اند از علی بن ابراهیم از پدرش که گفت:
رخصلت خواستند گروهی از اهل نواحی از ورود بر حضرت جواد علیه السلام آن جناب اذن داد، پس داخل شدند و سؤال کردند از آن حضرت در یک مجلس از سی هزار مسأله، حضرت جواب داد همه را و در آن وقت آن حضرت ده سال داشت.(1000)
مؤلف گوید: که ممکن است در وقت سؤال هر یک از آن جماعت مسأله خود را می‏پرسید از آن حضرت و ملاحظه نمی‏کرد که دیگری سؤال می‏کند و جواب داده حضرت از اکثر آنها به لا و نعم و ممکن است آنچه چون حضرت بر ضمایر آنها مطلع بود تا سائل شروع می‏کرده به سؤال، خود حضرت جواب او را می‏داده و نمی‏گذاشته سؤال خود را بیان کند. چنانکه روایت شده شخصی خدمت آن حضرت، عرض کرد: فدایت شوم، حضرت فرمود: قصر نکن، مردم پرسیدند این چه بود که فرمودی؟ فرمود: این شخص می‏خواست سؤال کند از من که ملاح در کشتی نماز خود را به قصر بخواند یا تمام، من گفتم نماز خود را قصر نخواند. و علامه مجلسی رحمه اللَّه وجوهی چند در رفع استبعاد این حدیث فرموده که مقام نقلش نیست.(1001)
واللَّه العالم.