تربیت
Tarbiat.Org

منتهی الآمال تاریخ چهارده معصوم (جلد دوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

تهمت توطئه به امام جواد علیه السلام‏

]
دوازدهم - قطب راوندی روایت کرده که معتصم طلبید جماعتی از وزراء خود را و گفت که شهادت دروغ دهید در حق محمّد تقی علیه السلام و بنویسید که او اراده کرده خروج کند. پس معتصم طلبید آن حضرت را و گفت: تو اراده خروج کردی بر من، فرمود: به خدا قسم که من به جا نیاوردم چیزی از این امر، گفت که فلان و فلان شهادت می‏دهند بر این کار تو، پس ایشان را حاضر کردند گفتند: بلی این نامه‏های تو است که نوشته‏ای در این باب، ما گرفته‏ایم آنها را از بعض غلامان تو. راوی گفت که حضرت نشسته بود در صفحه ایوان پس سر بلند کرد به سوی آسمان و گفت: خداوندا! اگر اینها دروغ می‏گویند بر من بگیر ایشان را، راوی گفت که نظر کردیم به آن صفحه دیدیم که سخت به جنبش و اضطراب درآمده می‏رود و می‏آید و هرکس که بر می‏خیزد از جای خود می‏افتد، معتصم گفت : یابن رسول اللَّه! من توبه کردم از آنچه گفتم دعا کن که خدا این جنبش را ساکن کند، گفت: خداوندا! ساکن گردان این جنبش را، همانا تو می‏دانی که این جماعت دشمنان تو و دشمنان من‏اند. پس ساکن شد.(1017)
[