تربیت
Tarbiat.Org

منتهی الآمال تاریخ چهارده معصوم (جلد دوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

پنجم - حریز بن عبداللَّه سجستانی‏

از معروفترین اصحاب حضرت صادق علیه السلام است و کتبی در عبادات نوشته از جمهل کتاب صلوة است که مرجع اصحاب و معتمد علیه و مشهور بوده. و در روایت معروفه حمّاد است که به حضرت صادق علیه السلام گفت: اَنَا اَحْفَطُ کِتابَ حَریزٍ فِی الصَّلوةِ.(477)
و بالجمله؛ او از اهل کوفه است لکن به جهت تجارت، مسافرت به سجستان می‏کرد به سجستانی مشهور شد و در زمان حضرت صادق علیه السلام شمشیر کشید به جهت قتال خوارج سجستان.(478) و روایت شده که حضرت او را جدا کرد و محجوب کرد از خودش و او همان است که یونس بن عبدالرحمن فقه بسیار از او نقل کرده.(479)