تربیت
Tarbiat.Org

منتهی الآمال تاریخ چهارده معصوم (جلد دوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

پنجم - عبداللَّه بن یحیی الکاهلی الکوفی برادر اسحاق‏

هر دو از روات حضرت صادق و کاظم علیهما السلام می‏باشند و عبداللَّه وجاهت داشت نزد حضرت کاظم علیه السلام و آن حضرت سفارش او را به علی بن یقطین کرده بود و به او فرموده بود که ضمانت کن برای من کفالت کاهلی و عیال او را تا ضامن شوم برای تو بهشت را، علی قبول کرد و پیوسته طعام و پول و سایر نفقات شهریه برای ایشان می‏داد و چندان بر کاهلی نعمت عطا می‏کرد که عیالات و قرابات او را فرو می‏گرفت و ایشان مستغنی بودند تا کاهلی وفات کرد. و کاهلی قبل از وفات خود به حج رفت و خدمت حضرت امام موسی علیه السلام وارد شد، حضرت به او فرمود عمل خیر به جا آور در این سال، یعنی اهتمامت در عمل خیر زیادتر باشد همانا اجل تو نزدیک شده، کاهلی گریست، حضرت فرمود: برای چه می‏گویی؟ گفت: برای آنکه خبر مرگ به من دادی، فرمود: بشارت باد تو را! تو از شیعیان مایی و امر تو به خیر است، راوی گفت که بعد از این زنده نماند عبداللَّه مگر زمان کمی، پس وفات کرد.(753)