تربیت
Tarbiat.Org

منتهی الآمال تاریخ چهارده معصوم (جلد دوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

فضیلت علم و علما

]
مؤلف گوید: که روایات در فضیلت علم و علما، زیاده از آن است که احصا شود، در جمله‏ای از اخبار است که یک عالم افضل است از هزار عابد و هزار زاهد، و فضل عالم بر عابد مثل فضل آفتاب است بر ستاره‏ها، و یک رکعت نماز که فقیه می‏کند بهتر است از هفتاد هزار رکعتی که عابد می‏کند، و خواب عالم بهتر است از نماز با جهل، و چون مؤمن بمیرد و بگذارد یک ورقه که در آن علمی باشد، می‏گردد آن ورقه در روز قیامت پرده میان او و آتش، و عطا فرماید او را خداوند به هر حرفی که نوشته شده در آن شهری که وسیعتر است از دنیا به هفت مرتبه، و چون فقیه بمیرد بگیرند بر او ملائکه و بقعه‏های زمین که عبادت می‏کرد در آنها خدا را، و درهای آسمان که از آنجا اعمال او را بالا می‏برند، و در اسلام شکستی پیدا شود که سد نکند او را چیزی؛ زیرا که مؤمنین فقها، قلعه‏های اسلام‏اند، مانند قلعه‏ای که برای دور شهر می‏سازند. الی غیر ذلک.(279)
و شیخ ما ثقةالإسلام نوری در کلمه طیبه اخبار بسیار در فضیلت علما و فواید وجود آنها ذکر کرده از جمله فرموده: و از فواید وجود علما آنکه ایشانند اسباب دوست داشتن خداوند تعالی بندگان را و دوست داشتن ایشان خداوند را و این دو محبت غایت سیر سالکین و آخر مراحل رجوع کنندگان به سوی خداوند است.(280)
سبط شیخ طبرسی رحمه اللَّه در کتاب مشکوةالأنوار روایت نموده که شخصی خدمت رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله و سلم عرض کرد: هرگاه حاضر شود جنازه‏ای و حاضر شود مجلس عالمی کدام یک محبوبتر است نزد شما که من حاضر شوم به آنجا؟ فرمود: اگر هست برای جنازه کسی که برود با او و دفن کند او را پس به درستی که حضور مجلس عالم افضل است از حضور هزار جنازه و از عیادت هزار مریض و از به پا ایستادن به جهت عیادت در هزار شب و از روزه هزار روز و از هزار درهم صدقه دادن به مساکین و از هزار حج سوای واجب و از هزار جهاد سوای جهاد واجب که در راه خدا جهاد کنی به مال و جان خود و کجا می‏رسد این مقامات به محضر عالم، آیا ندانستی که خداوند اطاعت کرده می‏شود به علم؛ و خیر دنیا و آخرت با علم است و شرّ دنیا و آخرت با جهل است، آیا خبر ندهم شما را از جماتی که نه انبیائند و نه شهدا، غبطه می‏برند در روز قیامت به منزلت ایشان یا رسول اللَّه؟ فرمود: ایشان آنانند که محبوب می‏کنند بندگان را در نزد خداوند، و محبوب می‏کنند خداوند را در نزد بندگان، عرض کردیم اینکه خداوند را محبوب می‏کنند نزد بندگان دانستیم، پس چگونه بندگان را محبوب می‏کند نزد خداوند؟
فرمود: امر می‏کنند ایشان را به آنچه خداوند دوست دارد و نهی می‏کنند ایشان را از آنچه خداوند مکروه دارد، پس هرگاه اطاعت کردند ایشان را دوست می‏دارد خداوند آنها را.(281)
[