تربیت
Tarbiat.Org

منتهی الآمال تاریخ چهارده معصوم (جلد دوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

هفدهم - معاذ بن کثیر الکسائی الکوفی‏

که از شیوخ اصحاب حضرت صادق علیه السلام و از ثقات ایشان و از کسانی است که روایت کرده نص بر امامت حضرت موسی بن جعفر را از پدرش علیه السلام. و در روایت تهذیب است که او کرباس می‏فروخت، وقتی ترک کسب کرد حضرت صادق علیه السلام احوال او را پرسید، گفتند: ترک کرده تجارت خود را، فرمود: ترک کسب، عمل شیطان است هرکه ترک کند تجارت و کسب را دو ثلث عقلش می‏رود.(538) و هم روایت است که وقتی معاذ در موقف عرفات نظر افکند به اهل موقف دید مردم بسیار به حج آمده‏اند خدمت حضرت صادق علیه السلام رسید و گفت: همانا اهل موقف بسیار می‏باشند! حضرت نظری به ایشان افکند پس فرمود: نزد من بیا یا اباعبداللَّه! آنگاه فرمود: یَأتی بِهِ الْمَوْجُ مِنْ کُلُّ مَکان، نه به خدا قسم نیست، حج مگر برای شما نه به خدا قسم قبول نمی‏کند خدا مگر از شما.(539)