تربیت
Tarbiat.Org

منتهی الآمال تاریخ چهارده معصوم (جلد دوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

فضایل و خصلت‏های امام هادی علیه السلام‏

]
هشتم - قطب راوندی گفته که در حضرت علی بن محمّد هادی علیه السلام جمع شده بود خصال امامت و کامل شده بود در آن حضرت فضل و علم و خصال خیر و تمامی اخلاق آن حضرت خارق از عادت بود مانند اخلاق پدران بزرگوارش و شب که داخل می‏شد رو می‏کرد به قبله و مشغول به عبادت می‏گشت و ساعتی از عبادت باز نمی‏ایستاد و بر تن نازنینش جبه‏ای بود از پشم و سجاده‏اش بر حصیری بود.(1128) و اگر ما ذکر کنیم محاسن شمایل آن جناب را کتاب طولانی می‏شود. صاحب جنات الخلود گفته که آن حضرت متوسط القامة بود و روی مبارکش سرخ و سفید و چشمهایش فراخ و ابروهایش گشاده و چهره‏اش دلگشا، هر که غمین بودی بر روی مبارکش نگریستی غمها زایل شدی، و محبوب القلوب و صاحب هیبت بودی و هرچند دشمن به وی برخوردی تملق نمودی و پیوسته لب مبارکش در تبسم و ذکر خدا بودی و در راه رفتن گامها را کوچک گذارده پیاده رفتن بر آن حضرت دشوار بود و اکثر در راه رفتن بدن مبارکش عرق کردی.(1129)