تربیت
Tarbiat.Org

منتهی الآمال تاریخ چهارده معصوم (جلد دوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

اول - در سجدات و عبادات آن حضرت در شبانه‏روز

روایت کرده شیخ صدوق از عبداللَّه قزوینی که گفت: روزی بر فضل بن ربیع داخل شدم بر بام خانه خود نشسته بود چون نظرش بر من افتاد مرا طلبید، چون نزدیک رفتم گفت: از این روزنه نظر کن در آن خانه چه می‏بینی؟ گفتم: جامه‏ای می‏بینم که بر زمین افتاده است، گفت: نیک نظر کن، چون تأمل کردم گفتم: مردی می‏نماید که به سجده رفته باشد، گفت: می‏شناسی او را؟ گفتم: نه، گفت: این مولای ت است، گفتم: مولای من کیست؟ گفت: تجاهل می‏کنی نزد من؟ گفتم: نه، من مولایی برای خود گمان ندارم. گفت: این موسی بن جعفر علیه السلام است، من در شب و روز تفقد احوال او می‏نمایم و او را نمی‏یابم مگر بر این حالتی که می‏بینی چون نماز بامداد را ادا می‏کند تا طلوع آفتاب مشغول تحقیق است، پس به سجده می‏رود و پیوسته در سجده می‏باشد تا زوال شمس و کسی را موکل کرده است که چون زوال شمس شود او را خبر کند، چون زوال شمس می‏شود بر می‏خیزد و بی آنکه وضویی تجدید کند مشغول نماز می‏شود، پس می‏دانم که به خواب نرفته بوده است در سجود خود و چون نماز ظهر و عصر را با نوافل ادا می‏کند باز به سجده می‏رود و در سجده می‏باشد تا غروب آفتاب و چون شام می‏شود به نماز بر می‏خیزد و بی آنکه حدثی کند یا وضویی تجدید نماید مشغول نماز می‏گردد و پیوسته مشغول نماز و تعقیب می‏باشد تا وقت نماز خفتن داخل می‏شود و نماز خفتن را ادا می‏کند، و چون از تعقیب نماز خفتن فارغ می‏شود افطار می‏نماید بر بریانی که برایش می‏آورند، پس تجدید وضو می‏نماید و بعد از آن سجده به جا می‏آورد. و چون سر از سجده برمی‏دارد اندک زمانی بر بالین خواب استراحت می‏نماید پس بر می‏خیزد و تجدید وضو می‏نماید و پیوسته مشغول عبادت و نماز و دعا و تضرع می‏باشد تا صبح و چون صبح طالع شد مشغول نماز صبح می‏گردد و تا او را به نزد من آورده‏اند عادت او چنین است و به غیر این حالت چیزی از او ندیده‏ام. چون این سخن را از او شنیدم گفتم: زیرا که هیچ کس بد نسبت به ایشان نکرده است مگر آنکه به زودی در دنیا به جزای خود رسیده است. فضل گفت که مکرر به نزد من فرستاده‏اند که او را شهید کنم و من قبول نکردم و اعلام کردم ایشان را که این کار از من نمی‏آید و اگر مرا بکشند نخواهم کرد آنچه از من توقع دارند.(567)