تربیت
Tarbiat.Org

منتهی الآمال تاریخ چهارده معصوم (جلد دوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

نگین گرانبها

]
اول - در أمالی ابن الشیخ از منصوری و کافور خادم مروی است که در سرّ من ر.ی حضرت هادی علیه السلام همسایه‏ای دات که او را یونس نقاش می‏گفتند و بیشتر اوقات خدمت آن حضرت می‏رسید و آن جناب را خدمت می‏نمود. یک روز وارد شد خدمت آن جناب در حالتی که می‏لرزید و عرض کرد: ای سید من! وصیت می‏کنم که با اهل بیت من خوب رفتار کنی، حضرت فرمود: مگر چه خبر است؟ و تبسم می‏کرد. عرض کرد که موسی بن بغا یک نگینی به من داد که آن را نقش کنم و آن نگین از خوبی قیمت نداشت من چون خواستم آن نگین را نقش کنم شکست و دو قسمت شد و روز وعده فردا است و