تربیت
Tarbiat.Org

منتهی الآمال تاریخ چهارده معصوم (جلد دوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

شرح حال خیران خادم‏

]
دوم - خیران الخادم مولی الرضا علیه السلام ثقه جلیل‏القدر.
از اصحاب ابوالحسن الثالث علیه السلام است بلکه در منتهی المقال است که او از اصحاب حضرت رضا و جواد و هادی علیهم السلام و از مستودعین اسرار ایشان است و او همان است که در سفر حج در مدینه شرفیاب خدمت حضرت جواد علیه السلام شد در حالی که آن جناب بالای دکه نشسته بود چنان هیبت و دهشت از آن حضرت نمود که ملتفت پله دکه نشد می‏خواست بدون درجه بالا رود و آن جناب اشاره فرمود که از پله بالا بیا، بالا رفت و سلام کرد و دست آن حضرترا بوسید و بر رو مالید و نشست و مدتی دست آن حضرت را گرفته بود به جهت آن دهشتی که داشت تا دهشتش تمام شد آن وقت دست آن حضرت را رها کرد پس عرض کرد که مولای شما ریان بن شبیب خدمت شما سلام رسانید و التماس کرد که دعا برای او و فرزندش بنمایید، حضرت برای او دعا کرد اما برای فرزندش دعا ننمود الخ (1214) و از بعض روایات معلوم می‏شود که خیران وکیل آن حضرت بوده و در ذیل روایتی است که به او فرمودند:
اِعْمَلْ فی ذلِکَ بِرَأْیِکَ فَاِنَّ رَأْیَکَ رَأْیی وَ مَنْ اَطاعَکَ اَطاعَنی.(1215)
و خیران را مسایلی است که آنها را از آن حضرت و از حضرت هادی علیه السلام روایت نموده و این خیران همان است که در اوقات علت [ بیماری ]حضرت جواد علیه السلام برای خدمت ملازم باب آن حضرت بود، وقتی رسول از جانب حضرت جواد علیه السلام آمد به نزد او و فرمود که مولای تو یعنی حضرت جواد علیه السلام سلام بر تو می‏رساند و می‏فرماید که من از دنیا می‏گذرم، و امر امامت می‏گردد به سوی پسرم علی و از برای او است بر گردن شما بعد از من آنچه از برای من بود بر شما بعد از پدرم و این حدیثی است مشهور در باب نص بر حضرت هادی علیه السلام.(1216) و در آن است قضیه معروفه احمد بن محمّد بن عیسی با خیران و این خیران پدر خیرانی است.
[