تربیت
Tarbiat.Org

منتهی الآمال تاریخ چهارده معصوم (جلد دوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

مفاسد شراب از دیدگاه اروپائیان‏

]
فقیر گوید: روایات در این باب زیاده از آن است که احصا شود و مفاسد و شروری که از شراب مسکرات مشاهده می‏شود محتاج به بیان نیست. لهذا نقل شده که در بسیاری از ممالک یوروپ(1246) حکم سخت در منع استعمال مسکرات شده و از بعض جرائد و روزنامه‏های آنها نقل شده که معایب و مفاسد مسکرات را مفصل نوشته‏اند که از جمله فقراتش این است: بهترین مشروبات آب خالص گوارا است اینکه در بعضی از مملکتها اطباء به مناسبت فقدان آب گوارا و صاف یا مقتضیات هوا کمی از شراب را تجویز می‏کنند که برای رفع ثقلیت آب را به آن ممزوج کرده بخورند به اعتقاد ماها همان آب بهتر است و تا مرضی که مستلزم خوردن شراب است نباشد فایدتی در شرب آن نیست، تمامی مسکرات به وجود آدمی مضر است و مردمان فرزانه در باب مضرت مسکرات آنچه گفتنی است به تفصیله گفته‏اند و تصور فائده از مسکرات از نیش عقرب نوش جستن ماند هرگاه زهر را خاصیت تریاق حاصل آید، از شرب مسکرات نیز سودی چشم داشت توان نمود و هرگاه شخص صافی مشرب از ماهیت آن آگاهی حاصل نماید اگر هر قطره‏اش روحی تازه باشد هر آینه به حکم صفای طبیعت از شرب آنها امتناع می‏کند، شرابخوار کار امروز را به فردا افکنده و وجه گذاران فردا را نیز امروز خرج می‏کند، گذشته از اینکه بسی مفاسد از شرب آنها بروز می‏کند که سبب بدنامی خانواده نیکنامی گشته خرابی خانمانهای بزرگ را نیز بار می‏آورد. هرگاه به دیده انصاف بنگریم خواهیم دید که ظهور پاره‏ای از علل و امراض مهلکه از شیوع مسکرات است؛ زیرا در مملکتهایی که شراب و سائر مسکرات نیست و یا به حکم دیانت ممنوع است، سکنه آن ممالک از بعض امراض ایمن‏اند سهل است بلکه قوی‏البنیه و تندرست هم هستند.
بالجمله: از اینگونه مقالات نوشته‏اند و لکن مقام را گنجایش بیش از این نیست به همین مقدار اکتفا کرده و به این چند شعر از اوحدی مراغه‏ای اصفهانی کلام را ختم می‏نماییم:
می سرخت نمد فروش کند - بنگ سبزت گلیم‏پوش کند
دل سیاهی دهند و رخ زردی - بهل این سرخ و سبز اگر مردی‏
خوردن آب گرم و سبزه خشک - خون بسوز آیدت چون نافه مشک‏
بت‏پرستی ز می‏پرستی به - مردن عاقلان ز مستی به‏
چند گوئی که باده غم ببرد - دین و دنیا ببین که هم ببرد
هشتم - از ابوسهل بلخی روایت شده که گفت: نوشت مردی خدمت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام و از آن حضرت درخواست کرد که دعا فرماید بر والدین او و مادرش از غلات بود و پدرش مؤمن بود. توقیع شریف آمد: رحم اللَّه والدک و دیگری نوشت و درخواست کرد دعا برای والدین خویش و مادرش مؤمنه بود و پدرش ثنوی بود یعنی خدا را دو می‏گفت و قائل به توحید نبود، توقیع آمد: رَحِمَ اللَّهُ والِدَتِکَ وَ التّاء منقوُطَة؛ یعنی خدا رحمت کند والده تو را، و والده را ضبط فرمود که آخرتش تاء منقوطه است که به یاء تحتانیه خوانده نشود و والدیک شود.(1247)