تربیت
Tarbiat.Org

منتهی الآمال تاریخ چهارده معصوم (جلد دوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

باب هشتم: در تاریخ حضرت امام بحق ناطق مبین المشکلات و الحقائق جناب ابو عبداللَّه جعفر بن محمّد الصادق علیه السلام است.

و در آن چند فصل است‏