تربیت
Tarbiat.Org

منتهی الآمال تاریخ چهارده معصوم (جلد دوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

چهاردهم - لیث بن البختری‏

مشهور به ابوبصیر مرادی. قاضی نوراللَّه در مجالس در ترجمه او گفته که در کتاب خلاصه مذکور است که کنیت او ابوبصیر و ابومحمّد است و از راویان امامین الهمامین محمّد بن علی الباقر و جعفر بن محمّد الصادق علیهما السلام بوده و حضرت امام محمدباقر علیه السلام در شأن او فرموده که بَشِّرِ الْمُخْبِتینَ بِالْجَنَّةِ؛ یعنی بشارت است آن کسانی را که خشوع از برای خدا می‏کنند به دخول جنت و از آن جمله لیث خواهد بود. و در کتاب خلاصه از مختار کشی از جمیل بن دراج روایت نموده که گفت از حضرت امام جعفر علیه السلام شنیدم که می‏فرمود:
بَشِّرِ الْمُخْبِتِینَ بِالْجَنَّةِ بُرَیْدُ بْنُ مُعاوِیَةِ الْعجلی وَ اَبُوبَصیر لَیْثُ بْن الْبَخْتَری الْمُردی وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ زُرارَةٌ نُجَباءُ اُمَناءُ اللَّهِ عَلی‏ حَلالِهِ وَ حَرامِهِ لَوْلا هؤُلاءِ لاَنْقَطَعَتْ آثارُ النَّبُوَةِ وَانْدَرَسَتْ.(524)
و ایضاً در کتاب کشی مسطور است که ابوبصیر یکی از آنها است که اجماع نموده‏اند امامیه بر تصدیق او و اقرار کرده ان به فقه او. و از ابوبصیر روایت کرده که گفت: روزی به خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رفتم از من پرسیدند که در وقت موت علباء بن درّاع الأسدی حاضر شده بودی؟ گفتم: بلی، و او در آن حال مرا خبر کرد که تو ضامن دخول بهشت از برای او شده‏ای و از من استدعا کرد که این مضمون را یاد شما آورم، گفتند که راست گفته است، پس من به گریه درآمدم گفتم که جان من فدای تو باد تقصیر من چیست که قابل این عنایت نشده‏ام مگر پیر سالخورده ضریر البصر منقطع به درگاه دین پناه شما نیستم؟ آن حضرت عنایت نموده فرمودند که از برای تو نیز ضامن بهشت شدم، من گفتم که پدران بزرگوار خود را نیز می‏خواهم که از برای من ضامن سازی و یکی را بعد از یکی نام بردم، آن حضرت فرمود که ضامن کردم، باز گفتم که می‏خواهم جد عالی مقدار خود را نیز ضامن سازی، گفتند که چنین کردم، و دیگر باره درخواست نمودم که حضرت حق جل و علا را ضامن سازد و آن حضرت لحظه‏ای سر مبارک گردانیدند و بعد از آن گفتند که این نیز کردم.(525)
مولف گوید: که شیخ کشی از شعیب عقرقوفی روایت کرده است که گفت: گفتم به حضرت صادق علیه السلام که بسا شود ما محتاج شویم به سؤال بعض مسایل، از کی سؤال کنیم؟ فرمود: بر تو باد به اسدی، یعنی ابوبصیر.(526) شیخ ما در خاتمه مستدرک فرموده: مراد به ابوبصیر، ابومحمّد یحیی بن قاسم اسدی است به قرینه قائد، یعنی عصاکش او علی بن ابی حمزه، که تصریح کرده‏اند علما به آنکه او راوی کتاب او است و این ابوبصیر ثقه است چنانکه در رجال شیخ و خلاصه است و عقرقوفی پسر خواهر ابوبصیر مذکور است.(527)