تربیت
Tarbiat.Org

منتهی الآمال تاریخ چهارده معصوم (جلد دوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

تنبیه یکی از اولیاءاللَّه به دست امام زمان علیه السلام‏

]
پنجم - حج کردن و حجه دادن به نیابت امام عصر علیه السلام، چنانچه در میان شیعیان مرسوم بود در قدیم و آن جناب تقریر فرمودند چنانچه قطب راوندی رحمه اللَّه در کتاب خرائج روایت کرده که ابومحمّد دعلجی دو پسر داشت یکی از آن دو صالح بود او را ابوالحسن می‏گفتند و او مردگان را غسل می‏داد و پسر دیگر او مرتکب می‏شد محرمات را؛ و مردی از شیعیان، زری به ابومحمّد مذکور داد که به نیابت حرت صاحب‏الأمر علیه السلام حج کند چنانچه عادت شیعیان در آن وقت چنین بود و ابومحمّد قدری از آن زر را به آن پسر فاسد داد و او را با خود برد که برای حضرت حج کند و وقتی که از حج برگشت نقل کرد که در موقف یعنی عرفات جوان گندم‏گون نیکو هیئتی را دیدم که مشغول تضرع و ابتهال و دعا بود و چون من نزدیک او رسیدم به سوی من التفات نمود و فرمود: ای شیخ! آیا حیا نمی‏کنی؟! من گفتم: ای سید من! از چه چیز حیا کنم؟ فرمود: به تو حجه می‏دهند از برای آن کسی که می‏دانی، و تو آن را به فاسقی می‏دهی که خمر می‏آشامد، نزدیک است که این چشم تو کور شود. پس بعد از برگشتن چهل روز نگذشت مگر آنکه از همان چشم که به آن اشاره شد جراحتی بیرون آمد و از آن جراحت آن چشم ضایع شد.(1479)
[