تربیت
Tarbiat.Org

منتهی الآمال تاریخ چهارده معصوم (جلد دوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

بیستم - یونس بن ظبیان کوفی‏

که از روات اصحاب حضرت صادق علیه السلام است و اگر چه فضل بن شاذان او را از کذابین شمرده و نجاشی فرموده که او ضعیف است جداً و التفات کرده نمی‏شود بر روایات او و ابن غضائری گفته که او غالی و کذاب و وضاع حدیث است و لکن شیخ ما - عطّر اللَّه مرقده - در خاتمه مستدرک فرموده: و دلالت می‏کند بر حسن حال او و استقامت و علو مقام او و عدم غلو او اخبار بسیاری، پس آن اخبار را ذکر فرموده که از جمله کلام حضرت صادق علیه السلام است در حق او که در جامع بزنطی است که فرموده رَحِمَةُ اللَّهُ وَ بَنی‏ لَهُ بَیْتَاً فِی الجَنَّةِ کانَ وَ اللَّهِ مَاْمُوناً عَلَی الْحَدیثِ.
و هم تعلیم حضرت صادق علیه السلام به او زیارت حضرت سیدالشهداء علیه السلام را به نحوی شیخ در تهذیب و ابن قولویه در کامل روایت کرده، و نیز تعلیم آن جناب به او دعای معروفی که در نجف باید خواند که اول آن اَللّهُمَّ لابُدَّ مِنْ اَمْرِکَ است که در تمام کتب مزاریه مذکور است و هم تعلیم او فرموده آن عوذه(548) را که برای رفع درد چشم نافع است. الی غیر ذلک. و نیز شیخ ما جواب داده از اخباری که در مذمت او وارد شده به تفصیلی که مقام گنجایش ذکر ندارد، طالبیت رجوع کنند به آن کتاب شریف.(549)
و گذشت در فیض بن المختار چیزی که متعلق به او بود.
تذییل: مؤلف گوید: که شایسته دیدم در ذیل احوال اصحاب حضرت صادق علیه السلام این روایت را نقل کنم و این باب را به آن ختم کنم:
[