تربیت
Tarbiat.Org

منتهی الآمال تاریخ چهارده معصوم (جلد دوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

علم و قدرت امام علیه السلام‏

]
ششم - در اشاره آن حضرت است به قدرت خداوند تعالی.
در مدینه المعاجز از عیون المعجزات نقل کرده که عمر بن فرج رخجی گفت: گفتم به حضرت امام محمّد تقی علیه السلام که شیعیان تو ادعا می‏کنند که تو می‏دانی هر آبی که هست در دجله و وزن آن را و بودیم ما در کنار دجله، حضرت فرمود که حق تعالی قدرت داد که تفویض کند علم این را بر پشه‏ای از مخلوقات خود یا قدرت ندارد؟ گفتم: قدرت دارد، فرمود، من گرامی‏ترم بر خداوند تعالی از پشه و از بیشتر خلق خدا.(999)
[