تربیت
Tarbiat.Org

منتهی الآمال تاریخ چهارده معصوم (جلد دوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

نسخه برآورده شدن حاجات‏

]
در تحفةالزائر مجلسی و مفاتیح‏النجاة سبزواری مروی است که هرکه را حاجتی باشد آنچه مذکور می‏شود بنویسد در رقعه‏ای و در یکی از قبور ائمه علیهم السلام بیندازد یا ببندد و مهر کند و خاک پاکی را گل سازد و آن را در میان آن گذارد و در نهری یا چاهی عمیق یا غدیر آبی اندازد به حضرت صاحب‏الزمان علیه السلام می‏رسد و او بنفسه متولی برآوردن حاجت می‏شود.