تربیت
Tarbiat.Org

منتهی الآمال تاریخ چهارده معصوم (جلد دوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

شرح حال شهید قاضی نوراللَّه‏

]
مؤلف گوید: که در احوال حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بیاید ان شاء اللَّه تعالی خبری مناسب با این حکایت، و بدان نیز که منتهی می‏شود به علی مرعش نسب شریف سید شهید و عالم فاضل جلیل قاضی نوراللَّه ابن شریف‏الدین حسینی مرعشی صاحب مجالس المؤمنین و احقاق الحق و الصوارم المهرقة و غیر ذلک، معاضر شیخنا البهائی بوده و در اکبرآباد هند قاضی القضاة بود، و با آنکه مابین اهل سنت بود تقیه می‏نمود، آنچه قضاوت نمود و حکم داد تمامش بر مذهب امامیه بود و لکن آن را مطابق می‏کرد با فتوای یکی از ائمه اهل سنت از کثرت اطلاع و مهارتی که داشت در فقه شیعه و سنی و احاطه به کتب و تصانیف آنها، اهل سنت او را به سبب تألیف کتاب احقاق الحق شهید کردند و مرقد شریفش در اکبرآباد مزار و مشهور است. قریب نود مجلد در غالب علوم تألیف نموده که از جمله آنها است مصائب النّواصب در رد میرزا مخدوم شریفی که در مدت هفده روز نوشته و والدش نیز از اهل علم و حدیث بوده.
[