تربیت
Tarbiat.Org

منتهی الآمال تاریخ چهارده معصوم (جلد دوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

دهم و یازدهم - عمران بن عبداللَّه بن سعد اشعری قمی و برادرش عیسی بن عبداللَّه است‏

که هر دو از اجلاء اهل قم و از دوستان حضرت صادق علیه السلام و از محبوبین آن حضرت بوده‏اند و حضرت، ایشان را خیلی دوست می‏داشت، و هر وقت بر آن حضرت به مدینه وارد می‏شدند از ایشان تفقد می‏فرموده و احوال اهل بیت و اقوام و خویشان و بستگان آنها را می‏پرسیده، و وقتی عمران بر حضرت صادق علیه السلام وارد شد آن جناب از او احوال‏پرسی فرمود و با او نیکویی و بشاشت فرمود چون برخاست برود حمّادناب از آن حضرت پرسید که کیست این شخص که این نحو با او نیکویی کردید؟ فرمود: این از اهل بیت نجباء است، یعنی از اهل قم که اراده نمی‏کند ایشان را جبّاری از جبابره مگر آن که خدا او را در هم می‏شکند.(515)
و روایت شده که وقتی آن حضرت میان دیدگان عیسی را بوسید و فرمود: تو از ما اهل بیت می‏باشی.(516) و این عمران همان است که حضرت صادق علیه السلام از او خواسته بود که چند خیمه برای آن حضرت درست کند، او درست کرد و آورد در منی برای آن جناب نصب نمود، یک خیمه زنانه و یک خیمه مردانه و یک خیمه برای قضای حاجت، چون حضرت صادق علیه السلام با اهل بیت خود وارد شد، پرسید این خیمه‏ها چیست؟ گفتند: عمران بن عبداللَّه قمی برای شما درست کرده، حضرت در آنجا نازل شد و عمران را طلبید و فرمود: این خیمه‏ها به چند از کار درآمده؟ گفت: فدایت شوم کرباسهای آن از صنعت خودم است و من اینها را برای شما به دست خود درست کرده‏ام و به رسم هدیه برای آن حضرت آورده‏ام و دوست دارم فدایت شوم قبول فرمایید و من آن مالی را که فرستاده بودید برای این کار رد کردم پس حضرت دست او را گرفت و فرمود: سؤال [ درخواست‏] می‏کنم از خدا که صلوات بفرستد بر محمّد و آل محمّد و آنکه تو را و عترت تو را در سایه رحمت خود درآورد روزی که سایه نباشد جز سایه او.(517) و پسر عمران مرزبان از راویان اصحاب ابوالحسن الرضا علیه السلام و صاحب کتاب است وقتی خدمت آن جناب عرض می‏کند که سؤال می‏کنم شما را از اهم امور نزد من آیا من از شیعه شما می‏باشم؟ فرمود: بلی، گفت: اسم من مکتوب است نزد شما؟ فرمود: بلی.(518)