تربیت
Tarbiat.Org

منتهی الآمال تاریخ چهارده معصوم (جلد دوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

شرح حال محمّد همدانی‏

]
چهارم - محمّد بن صالح بن محمّد همدانی دهقان:
از اصحاب حضرت امام حسن عسکری علیه السلام و از وکلاء ناحیه مقدسه است. شیخ مفید روایت کرده از او که گفت: چون پدرم مرد و امر راجع به من شد برای پدرم بر مردم دستکی بودم از مال غریم، شیخ مفید فرموده این رمزی بود که شیعه در قدیم آن را می‏شناختند میان خود و خطاب ایشان حضرت را به آن برای تقیه بود، پس من بعد از وفات پدر عریضه‏ای به خدمت حضرت نوشتم در باب آن مالها، حضرت در جواب نوشت که آنها را مطالبه کن از آنها که می‏خواهی. و من آنها را مطالبه کردم و همه ادا کردند مگر یک مرد که در تمسک او نوشته بود که چهارصد اشرفی باید بدهد، من به نزد او رفتم و آن مال را از او طلب کردم، او در دادن تأخیر می‏نمود و پسر او به من استخفاف و سفاهت نمود، شکایت او را به پدرش کردم گفت: چه شده، یعنی استخفاف به تو سهل است و چیزی نیست. پس من چنگ زدم به ریش او و پای او را گرفتم و کشیدم او را تا وسط خانه، پسر او در آن حال از خانه بیرون رفت استغاثه کرد به اهل بغداد می‏گفت قمی رافضی پدر مرا کشت پس خلق بسیاری از ایشان دور من جمع شدند، من بر مرکب خود سوار شدم و گفتم: احسنتم ای اهل بغداد خوب کاری کردید، طرفداری ظالم را می‏کنید و او رامسلط می‏گردانید بر غریب مظلوم که طلب از او دارد، من مردی می‏باشم از اهل همدان از اهل سنت و این مرد مرا نسبت به قم می‏دهد و می‏گوید رافضی است و می‏خواهد که حق مرا ضایع گرداند و به من ندهد، چون اهل بغداد این را شنیدند بر او هجوم آوردند و خواستند داخل دکانش شند من ایشان را ساکن گردانیدم پس آن مرد طلبید تمسک و صورت طلب را و سوگند یاد کرد به طلاق که آن مال را در حال ادا کند، پس من مال را از او گرفتم.(1303)