تربیت
Tarbiat.Org

منتهی الآمال تاریخ چهارده معصوم (جلد دوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

ذکر حمزة بن موسی الکاظم علیه السلام و ذکر بعضی اعقاب او

همانا حمزة بن موسی سیدی جلیل‏الشأن بوده و در نزدیک شاهزاده عبدالعظیم علیه السلام قبری است با بقعه عالیه منسوب به او و مزار عامه ناس است.
و در روایت نجاشی است: زمانی که حضرت عبدالعظیم در ری مخفی بود روزها روزه می‏داشت و شبها به نماز می‏ایستاد و پنهان بیرون می‏آمد و زیارت می‏کرد قبری را که در مقابل قبر او است و راه در میان است و می‏گفت: این قبر مردی از فرزندان امام موسی علیه السلام است.(711) علامه مجلسی رحمه اللَّه در تحفة الزّائر فرموده که قبر شریف امام‏زاده حمزه فرزند حضرت موسی علیه السلام نزدیک قبر حضرت عبدالعظیم است و ظاهراً همان امام‏زاده باشد که حضرت عبدالعظیم زیارت او می‏کرده است، آن مرقد منور را هم زیارت باید کرد،(712) انتهی.
و از صاحب مجدی نقل شده که گفته حمزة بن امام موسی علیه السلام مکنّی به ابوالقاسم است و قبرش در اصطخر شیراز معروف و مشهور و محل زیارت نزدیک و دور است.(713) و از تاریخ عالم آرا نقل است که گفته نسب سلسله جلیله صفویه به حضرت حمزة بن موسی علیه السلام منتهی می‏شود.(714) و مدفن آن امام‏زاده در قریه‏ای از قرای شیراز است و سلاطین صفویه برای وی بقعه عالیه بنا نموده‏اند و موقوفات زیاد قرار داده‏اند. و در ترشیز هم جمعی اعتقاد کرده‏اند مقبره‏ای است از امام‏زاده حمزه.
فقیر گوید: که در بلده طیبه قم مزاری است معروف به شاهزاده حمزه و به جلالت قدر معروف است و اهل این بلده را اعتقاد تمامی است به او و در احترام و اکرام او بسیار می‏کوشند، و از برای او صحن و قبّه و بارگاهی است، و از کلام صاحب تاریخ قم معلوم می‏شود که این بزرگوار همان حمزة بن موسی علیه السلام است؛ چنانچه در خلال تاریخ سادات رضائیه که در قم بودند و در آنجا مدفون شدند گفته که یحیی صوفی به قم اقامت کرد و به میدان زکریا ابن آدم رحمه اللَّه، به نزدیک مشهد حمزة بن موسی بن جعفر علیه السلام وطن و مقام گرفت و ساکن بود الخ. و بدان که حمزة بن موسی علیه السلام مکنّی به ابوالقاسم است و عقبش در بلاد عجم بسیار است از دو فرزند قاسم و حمزه.
و اما علی بن حمزه: صاحب عمدة الطالب گفته که او بدون اولاد از دنیا رفت و او مدفون است در شیراز در خارج باب اصطخر، و از برای او مشهدی است که زیارت کرده می‏شود. و حمزه بن حمزه مادرش ام ولد بوده و او در خراسان مقدم بوه و بزرگ مرتبه.(715) و قاسم بن حمزه را عقب از محمّد و علی و محمّد است؛ و از اعقاب محمدند، سلاطین صفویه. و شایسته باشد که ما در اینجا به اسامی شریفه ایشان و تاریخ جلوس و وفات ایشان اشاره کنیم به جهت اداء بعض حقوق ایشان.