تربیت
Tarbiat.Org

منتهی الآمال تاریخ چهارده معصوم (جلد دوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

مناظر شگفت‏انگیز

]
دوم - شیخ کلینی و دیگران از صالح بن سعید روایت کرده‏اند که گفت روزی داخل سرّ من رأی شدم و به خدمت آن جناب رفتم و گفتم: این ستمکاران در همه امور سعی کردند در اطفاء نور تو و پنهان کردن ذکر تو تا آنکه تو را در چنین جایی فرود آوردند که محل نزول گدایان و غیربان بی نام و نشان است، حضرت فرمود که ای پسر سعید! هنوز تو در معرفت قدر و منزلت ما در این پایه‏ای و گمان می‏کنی که اینها با رفعت شأن ما منافات دارد و نمی‏دانی کسی را که خدا بلند کرد به اینها پست نمی‏شود. پس به دست مبارک خود اشاره کرد به جانبی چون به آن جانب نظر کردم بستانها دیدم به انواع ریاحین آراسته و باغها دیدم که به انواع میوه‏ها پیراسته و نهرها دیدم که در صحن آن باغها جاری بود و قصرها و حوران و غلمان در آنها مشاهده کردم که هرگز نظیر آنها را خیال نکرده بودم، از مشاهده این احوال دیده‏ام حیران و عقلم پریشان شد. پس حضرت فرمود ما هرجا که باشیم اینها از برای ما مهیا است و در کاروان گدایان نیستیم.(1174)
[