تربیت
Tarbiat.Org

منتهی الآمال تاریخ چهارده معصوم (جلد دوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

نوزدهم - هشام بن محمّد السّائب الکلی ابوالمنذر

عالم مشهور به فضل و علم، عارف به ایام و انساب از علمای مذهب ما است گفت: علت بزرگی پیدا کردم به حدی که علم خود را فراموش نمودم خدمت امام جعفر صادق علیه السلام رسیدم پس آشامانید به من علم را در کاسه‏ای، همین کنه آن کأس را نوشیدم علم به من عود کرد و حضرت صادق علیه السلام به او عنایت داشت و او را نزدیک خود می‏نشانید و با او، گشاده‏رویی و انبساط می‏فرمود و او کتب بسیار تألیف نموده در انساب و فتوحات و مثالب و مقاتل و غیره و این همان کلبی نسابه معروف است و پدرش محمّد بن سائب کلبی کوفی از اصحاب حضرت باقر علیه السلام و از علماء و صاحب تفسیر است؛ از سمعانی نقل شده که ترجمه او گفته:
اِنَّهُ صاحِبُ التَّفْسیرِ کانَ مِنْ اَهْلِ الْکُوفَةِ وَ قائِلاً بِالرَّجْعَةِ وَ ابْنُهُ هِشامُ ذَانَسَبٍ عالٍ وَ فِی التَّشَیُّع غالٍ.(547)