تربیت
Tarbiat.Org

منتهی الآمال تاریخ چهارده معصوم (جلد دوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

تبدیل برگ زیتون به نقره خالص‏

]
نهم - ابوجعفر طبری روایت کرده از ابراهیم بن سعد که گفت: دیدم حضرت امام محمّد تقی علیه السلام را که می‏زد دست خود را بر برگ زیتون پس می‏گردید آن نقره، پس من گرفتم از آن حضرت بسیاری از آنها را و خرج کردم آنها را در بازار و ابداً تغییری نکرد یعنی نقره خالص شده بود.(1014)
[