تربیت
Tarbiat.Org

منتهی الآمال تاریخ چهارده معصوم (جلد دوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

شانزدهم - در اخبار آن حضرت است به جناب ابوبصیر

شیخ مفید در ارشاد روایت کرده از ابوبصیر که گفت: داخل شدم، به مدینه و با من بود کنیزکی از خودم پس با او نزدیکی کردم، پس بیرون شدم از منزل بروم حمام دیدم یاران خود را از شیعه که می‏روند خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام من ترسیدم که ایشان شرفیاب خدمتش شوند و از من فوت شود زیارتش، من هم با ایشان رفتم تا داخل خانه حضرت شدم با ایشان، همین که مقابل آن حضرت ایستادم نظر کرد به من و فرمود: ای ابوبصیر! آیا ندانستی که در خانه‏های انبیاء و اولاد انبیاء داخل نمی‏شود جنب؟ من خجالت کشیدم و گفتم: یابن رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و آله و سلم! چون یاران خود را دیدم شرفیاب می‏شوند ترسیدم که از من فوت شود زیارت شما به اتفاق ایشان، و دیگر به مثل این کار عود نخواهم کرد، این بگفتم و بیرون شدم.(413)