تربیت
Tarbiat.Org

منتهی الآمال تاریخ چهارده معصوم (جلد دوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

سلمانی حضرت آدم علیه السلام در حج‏

]
چهارم - شیخ یوسف بن حاتم شامی در درّالنظیم و سیوطی در درّالمنثور از تاریخ خطیب نقل کرده از محمّد بن یحیی که گفت: روزی یحیی بن اکثم در مجلس واثق باللَّه خلیفه عباسی سؤال کرد در وقتی که فقها حاضر بودند که کی تراشید سر آدم علیه السلام را هنگامی که حج کرد؟ تمامی مردم از جواب عاجز ماندند. واثق گفت که من حاضر می‏کنم کسی را که جواب این سؤال را بگوید، پس فرستاد به سوی حضرت هادی علیه السلام و آن جناب را حاضر کرد، پس پرسید که یا اباالحسن خبر بده ما را که کی تراشید سر آدم علیه السلام را وقتی که حج می‏گذاشت؟ فرمود: سؤال می‏کنم از تو یا امیرالمؤمنین علیه السلام که مرا از این سؤال عفو نمایی، گفت: قسم می‏دهم تو را که جواب بگویی. فرمود: الحال که قبول نمی‏کنی، پس به درستی که پدرم خبر داد از جدم از پدرش از جدش که رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله و سلم فرمود که برای تراشیدن سر آدم علیه السلام جبرئیل مأمور شد یاقوتی از بهشت آورد و به سر مالید موهای سرش ریخت و به هرجا که روشنی آن یاقوت رسید آنجا حرم گردید.(1122)
[