تربیت
Tarbiat.Org

حماسه کربلا (دمع السجوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

باب چهارم : در آن چه ظاهر شد پس از شهادت حضرت ابی عبدالله علیه‏السلام از گریستن آسمان‏ها و زمین و اهل آن‏ها و ناله ملائکه به خدای تعالی در امر آن حضرت و

نوحه جن و مراثی که برای آن حضرت گفتند.