تربیت
Tarbiat.Org

حماسه کربلا (دمع السجوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

شهادت جمعی از اصحاب حسین علیه‏السلام

(طبری) عمرو بن خالد صیداوی و جابر بن حارث سلمانی و سعد مولای عمرو بن خالد و مجمع بن عبدالله عائذی در آغاز جنگ کارزار کردند و با شمشیر بر دشمن تاختند چنان که از همراهان و یاوران دور شدند و در سپاه دشمن پیش رفتند. دشمن گرد آن‏ها بگرفت و از سایر اصحاب جدا کرد. پس عباس بن علی علیهما السلام بر دشمن تاخت چون آن‏ها پشت یافتند دشمن پهلو تهی کرد و عباس بن علی علیه‏السلام را از چنگ دشمن برهانید خسته و نالان آمدند و چون باز دشمن نزدیک شد با شمشیر تاختند و کارزار کردند تا یک جا به شهادت رسیدند.