تربیت
Tarbiat.Org

حماسه کربلا (دمع السجوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

عبدالرحمن بن عقیل‏

(طبری و کامل) عثمان بن خالد بن جهنی و بشر بن سوط همدانی قانصی بر عبدالرحمن بن عقیل بن ابی طالب تاختند و او را شهید ساختند و در مناقب است که او رجز می‏خواند:
ابی عقیل فاعرفوا مکانی - من هاشم و هاشم اخوانی ‏
کهول صدق ساده الاقران - هذا حسین شامخ البنیان ‏
و سید الشیب مع الشبان ‏
پس هفده سوار را به خاک انداخت و عثمان بن خالد جهنی او را بکشت. و از تاریخ طبری نقل است که مختار دو تن را دستگیر کرد که در خون عبدالرحمن بن عقیل بن ابی طالب و ربودن جامه‏های او شریک بودند و این دو در جبانه کوفه بودند یعنی میدان یا قبرستان و گردن آن‏ها را بزد و جثه‏شان را به آتش بسوخت، لعنة الله علیهما.